Een samenlevingscontract is een contract dat opgesteld kan worden tussen niet gehuwde partners, die toch bepaalde afspraken vast wensen te leggen. Het is absoluut niet verplicht om een samenlevingscontract op te stellen als je gaat samenwonen, maar om geschillen te voorkomen kan het fijn zijn om afspraken op papier te maken. Welke afspraken je vast wil leggen kun je helemaal zelf bepalen. Er zijn dus ook geen voorwaarden waaraan zo’n contract moet voldoen. Om de afspraken rechtsgeldig te maken kun je het samenlevingscontract zelf opstellen en vervolgens bij een notaris vast laten leggen. Uiteraard is het ook mogelijk om een samenlevingscontract door de notaris op te laten stellen, maar hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Heb je hulp nodig bij het opstellen van een samenlevingscontract, dan kun je altijd internet raadplegen voor voorbeelden of hulp. Dit kan onder andere op de site van Rocket Lawyer.

Welke afspraken kan je in een samenlevingscontract vastleggen?

Zoals gezegd is een samenlevingscontract niet verplicht en kun je iedere afspraak die jullie samen maken hierin vastleggen. Er zijn een aantal zaken die veel in zulke contracten worden vastgelegd. In de eerste plaats zijn dat afspraken over de kosten van het huishouden. Hoe worden bijvoorbeeld de vaste lasten betaald? Is het inkomen nagenoeg gelijk, dan storten beide partners meestal een vast bedrag op een en/of rekening waarvan de lasten betaald worden. Indien de inkomens van beide partners aanzienlijk verschillen worden de lasten naar rato verdeeld, of worden er bepaalde vaste lasten aan één van de partners toegekend. Je kunt ook vastleggen welke bezittingen van welke partner zijn. Indien één van de partners een groot deel van de inboedel heeft betaald kan het prettig zijn om vast te leggen dat deze spullen bij de desbetreffende partner horen. Hetzelfde kan van toepassing zijn op bankrekeningen en/of spaarrekeningen. Met name als het om flinke bedragen gaat kun je op deze manier voorkomen dat de andere partner, bij het beëindigen van de relatie, hier aanspraak op kan maken.

Wat is echt heel belangrijk om in een samenlevingscontract vast te leggen?

Waar veel mensen die samen gaan wonen geen rekening mee houden, is wat er gebeurd op het moment dat de partner komt te overlijden. Stel dat je net een paar maanden geleden een huis hebt gekocht, bent gaan samenwonen en dat je partner komt te overlijden. Als je niets hebt vastgelegd, dan zijn de naaste familieleden van de overledenen automatisch de erfgenamen. Dit zou betekenen dat het huis dat je met je geliefde hebt gekocht verkocht moet worden en helft van de opbrengst naar de familie gaat. Dit kun je voorkomen door in het samenlevingscontract vast te laten leggen dat er sprake is van een verblijvingsbeding. Hierin zou je kunnen vastleggen dat bezittingen van de overledene niet naar zijn of haar familie gaan, maar eigendom worden van de partner die achterblijft. Dit kan voor kleine bezittingen, maar uiteraard ook voor duurdere zaken, zoals de auto of het deel van de woning dat van de overledene is. Kijk eens op RocketLawyer.com voor meer informatie hierover.

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.