Social Media

Maak gebruik van de KLIC app

Heb je wel eens gehoord van KLIC? Dit is een afkorting voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Als je aan de slag gaat met een bouwproject waarbij graven met een machine voorkomt, dan is KLIC verplicht. Je...
happy life magazine

Zo sta je beter op de foto!

Iedereen wil zo mooi mogelijk op de foto staan, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd mee te vallen. Daarom geven we in dit artikel advies om mooiere foto’s te krijgen! Je lach Een belangrijk aspect bij ...

De redenen om een influencer te worden

Wat wil je worden? Je wilt influencer worden? Influencer, wat is dat dan eigenlijk?  Simpel gesteld wordt een influencer ingezet om invloed uit te oefenen op het gedrag van een bepaalde doelgroep. Ze...

Wat is social media?

Onder social media worden de online platformen verstaan waar de gebruikers zonder dat sprake is van een professionele redactie voor de inhoud zorgen. Typisch voor de social media is de interactie en de dialoog...